Önemli Bilgiler

YANGIN :
Yangın TürleriKatı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır.

YANGIN SEBEPLERİ

.Yangından korunma önlemlerinin alınmaması veya bakımlarının zamanında yaptırılmamış olması
.Bilgisizlik
.İhmal ve dikkatsizlik
.Kazalar
.Sıçrama
.Sabotaj
.Tabiat olayları

YANGINI OLUSTURAN DÖRT UNSUR

1 - Yanıcı Madde
2 - Oksijen
3 - Isı kaynagı
4 - Üç unsurun uygun şartlarda bir araya gelmesinden olusan Kimyasal Reaksiyon.

YANGIN BİLEŞENLERİ

1 - YANICI MADDE : Doğadaki yanıcı maddelerin bir çogu Organik Bileşikli Fosillerdir.Yapı birleşimlerinde Karbon, Hidrojen, Kükürt ve Fosfor vardır.Yanıcı maddeler doğada üç halde bulunur.
* KATI YANICI MADDELER : Ağaç, kagıt, naylon, kumaş, deri, lastik, kömür, saman gibi maddeler katı yanıcı maddelerdir.
* SIVI YANICI MADDELER : Benzin, tiner, gazyagı, mazot, alkol, boya, yag, ispirto gibi maddeler sıvı yanıcı maddelerdir.
* GAZ YANICI MADDELER : Dogalgaz, hidrojen, LPG, Asetilen, Metan gibi Gaz Yanıcı Maddelerdir.

2 - OKSIJEN : Oksijen, kendisi yanmayan fakat yanmayi gerçeklestiren renksiz ve kokusuz bir gazdır. Normal havada %21 Oksijen, %78 Azot ve %1 oranında da diger gazlar mevcuttur. Havadaki Oksijen oranı yanıcı maddelerin oksijen ile reaksiyona girmesi için yeterlidir. Ancak bu oran %16' nin altına düstüğünde yanma durur.

3 - ISI : Maddeleri olusturan atom veya Moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen enerji türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar ve maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine imkan verir. Bu olayın adı yanmadır. Bir maddenin yanmaya baslamasi için ısıya ihtiyaç vardır. Isı enerjisi bir çok kaynaktan meydana gelmektedir.